Dotacje na b+r

Fundusze europejskie to część działalności doradczej, jaką od 28 lat prowadzi na arenie międzynarodowej firma Alma CG. Jeśli interesują cię dotacje na b+r, to zatrudnieni w niej specjaliści mogą pomóc ci aplikować o wsparcie, które pokryje nawet do 100 % koszty prowadzonych lub planowanych prac badawczo-rozwojowych. To oferta dedykowana firmom, które chcą realizować jakieś przedsięwzięcia samodzielnie lub z jednostkami naukowymi. Dzięki pozyskanym środkom można np. budować lub wyposażać laboratoria badawczo-rozwojowe.


Alma CG Polska Sp. z o.o.
Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
tel. 22 330 60 00