Środki chwastobójcze | opryski.com

Do niszczenia chwastów, czyli roślin niepożądanych w uprawach stosuje się środki chwastobójcze, zwane inaczej herbicydami. W małych ogródkach przydomowych zalecane jest raczej mechaniczne niszczenie. Natomiast na dużych areałach, takich jak pola uprawne i plantacje zabiegi te są zbyt czasochłonne i kosztowne. Wymusza to na rolnikach i plantatorach używanie herbicydów, czyli chemicznych środków chwastobójczych. Nakłada to jednak na nich obowiązek posiadania dużej wiedzy na temat ich stosowania oraz zachowania daleko idących środków bezpieczeństwa zarówno w stosunku do siebie, jak i otoczenia.


Agromika Michał Kiciński
Pniewo 80b
99-311 Bedlno
tel. 604 083 804