Zmiany w prawie upadłościowym

Niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością firmom służy prawo restrukturyzacyjne, a w zrozumieniu jego przepisów i wdrożeniu zmian w firmie pomaga doradca restrukturyzacyjny. Na stronie internetowej firmy DGA Centrum Sanacji Firm SA pod, adresem http://www.sanacjafirm.pl/doradca-restrukturyzacyjny-przelomowa-zmiana-3/ można przeczytać artykuł dotyczący przełomowych zmian w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i wymaganych kompetencji do świadczenia usług doradczo - konsultingowych. Artykuł stanowi aktualne i wiarygodne źródło wiedzy sygnowane podpisem specjalisty od przedsiębiorczości.


DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Towarowa 35
61-896 Poznań
tel. +48 61 643 51 0